Urmatorii sunt termenii unui acord legal intre dumneavoastra si MEDIPLUS.

Prin accesarea, cautarea si/sau folosirea acestui site web, confirmati ca ati citit, inteles si acceptat acesti termeni si ca respectati toate legile si regulamentele aplicabile, inclusiv legile si reglementarile privind controlul exportului si al re-exportului. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni, nu folositi acest site web.

Acest “site” Web poate contine alte instiintari asupra proprietatii si informatii despre copyright, ai caror termeni trebuie avuti in vedere si respectati. Informatiile din acest “site” Web ar putea contine inadvertente tehnice sau greseli de tipar. Informatiile pot fi schimbate sau actualizate fara notificare. MEDIPLUS poate, de asemenea, sa faca, in orice moment si fara notificare, imbunatatiri si/sau schimbari la produsele si/sau programele descrise in aceste informatii.

MEDIPLUS nu isi asuma nici o raspundere cu privire la corectitudinea informatiilor furnizate de MEDIPLUS si folosirea acestor informatii este pe riscul utilizatorului. MEDIPLUS nu furnizeaza nici o asigurare asupra faptului ca orice problema raportata ar putea fi rezolvata folosind oricare dintre informatiile furnizate de MEDIPLUS. Furniz�nd aceste informatii, MEDIPLUS nu acorda nici o licenta pentru copyright, patente sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

MEDIPLUS nu doreste sa primeasca informatii confidentiale sau asupra proprietatii de la dumneavoastra prin intermediul “site” -ului nostru Web. Va rugam sa luati la cunostinta ca orice informatii sau material trimis la MEDIPLUS nu va fi considerat confidential. Prin trimiterea catre MEDIPLUS a oricaror informatii sau materiale acordati EMPORIUM S.R.L. o licenta nerestrictionata si irevocabila de a folosi, reproduce, expune, efectua, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii si sunteti, de asemenea, de acord ca MEDIPLUS are libertatea de a folosi oricare idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le-ati trimis in orice scop. Totusi, nu vom dezvalui numele dumneavoastra si nici nu vom aduce la cunostinta publica faptul ca ati trimis materiale sau alte informatii catre noi daca:

  1. obtinem de la dumneavoastra permisiunea de a va folosi numele; sau
  2. mai intai va anuntam ca materialele sau alte informatii trimise de dumneavoastra catre o anumita parte a acestui “site” vor fi publicate sau folosite in alt mod impreuna cu numele dumneavoastra; sau
  3. ni se impune prin lege sa procedam astfel.

Puteti afla mai multe despre Practicile de Confidentialitate MEDIPLUS aici.

Informatiile publicate de MEDIPLUS pe World Wide Web pot contine referinte sau trimiteri la produse, programe si servicii MEDIPLUS care nu sunt anuntate sau disponibile in tara dumneavoastra. Astfel de referinte sau trimiteri nu presupun ca MEDIPLUS intentioneaza sa anunte astfel de produse, programe sau servicii in tara dumneavoastra. Consultati reprezentanta MEDIPLUS locala pentru informatii referitoare la produse, programe sau servicii care pot fi disponibile pentru dumneavoastra.

Obligatiile MEDIPLUS referitoare la produsele si serviciile sale sunt guvernate doar de contractele prin care acestea sunt furnizate. Daca obtineti un produs sau un serviciu MEDIPLUS din afara acestui “site”, furnizat fara a avea la baza un contract, acel produs sau serviciu este furnizat “ASA CUM ESTE”, fara nici o garantie, expresa sau implicita, si folositi acel produs sau serviciu pe riscul propriu.

MEDIPLUS nu isi asuma nici o raspundere pentru nici un alt “site” Web pe care l-ati putea accesa prin acest “site”. C�nd accesati un “site” Web non-MEDIPLUS, chiar si unul care ar putea contine sigla MEDIPLUS, va rugam sa intelegeti ca acesta este independent de MEDIPLUS si ca MEDIPLUS nu are nici un control asupra continutului acelui “site” Web. In plus, o legatura la un “site” Web non-MEDIPLUS nu inseamna ca MEDIPLUS gireaza sau accepta vreo raspundere pentru continutul sau folosirea acelui “site” Web. Depinde de dumneavoastra sa luati masuri pentru a va asigura ca orice selectati pentru folosire este lipsit de elemente ca virusi, viermi, cai troieni si alte elemente de natura distructiva.

IN NICI UN CAZ MEDIPLUS NU VA FI RASPUNZATOR, FATA DE ORICE PARTE, PENTRU ORICARE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU ALTE DAUNE CONSECUTIVE SUFERITE PRIN FOLOSIREA ACESTUI “SITE” WEB SAU A ORICAREI LEGATURI LA ALTE “SITE”-URI WEB, INCLUZ�ND, FARA LIMITARE, ORICE PROFITURI PIERDUTE, INTRERUPERI DE AFACERI, PIERDERI DE PROGRAME SAU ALTE DATE DIN SISTEMUL DUMNEAVOASTRA DE MANIPULARE A INFORMATIILOR ORI ALTE ASEMENEA, CHIAR DACA SUNTEM INSTIINTATI IN MOD EXPRES DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

TOATE INFORMATIILE SUNT FURNIZATE DE MEDIPLUS DOAR PE O BAZA “ASA CUM ESTE”. MEDIPLUS NU FURNIZEAZA VREO DECLARATIE SAU GARANTIE, EXPRESA SAU IMPLICITA, INCLUSIV GARANTII IMPLICITE PENTRU POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP, VANDABILITATE SI NEINCALCARE A UNOR DREPTURI SAU NORME.

MEDIPLUS poate oricand sa revizuiasca acesti termeni prin actualizarea acestui anunt. Prin folosirea acestui site web, sunteti de acord sa respectati aceste revizuiri si, de aceea, trebuie sa vizitati periodic aceasta pagina pentru a lua cunostiinta de termenii actuali.