POLITICA DE CONFIDENTIALITATE MEDIPLUS EXIM S.R.L.

Dreptul dumneavoastra la intimitate si viata privata, precum si încrederea pe care ne-o acordati sunt importante pentru noi si, de aceea, prin aceasta Politica de confidentialitate (“Politica”) va furnizam informatii importante despre modul în care Mediplus Exim S.R.L. gestioneaza datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care ni le puneti la dispozitie. Aceasta Politica se aplica oricarui serviciu, site sau aplicatie care colecteaza, înregistreaza, modifica, utilizeaza, acceseaza, transmite sau stocheaza date personale.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Politica si sa contactati Responsabilul nostru cu Protectia Datelor daca doriti detalii cu privire la prelucrarile noastre sau la modificarea alegerilor dumneavoastra. Va rugam sa verificati actualizarile acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificari pe care le consideram importante, le veti putea consulta în aceasta sectiune, fiind publicata versiunea cea mai recenta a Politicii, cu indicarea datei ultimelor modificari.

Ne angajam sa respectam confidentialitatea si dreptul dumneavoastra la intimitate si viata privata, respectând toate legile si reglementarile europene si nationale aplicabile protectiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Colectam date personale astfel încât sa va putem oferi servicii de calitate. Datele personale funizate pe site-ul Mediplus Exim S.R.L. sunt utilizate, printre altele:

 • ca parte din procesul necesar încheierii valabile a unui contract,
 • pentru procesarea solicitarilor dumneavoastra si pentru va transmite raspunsuri fata de solicitarile primite,
 • pentru a procesa CV-urile transmise în scopul recrutarii, si,
 • daca avem consimtamântul dumneavoastra, pentru a crea o baza de date a candidatilor pentru o perioada de 2 ani pentru o eventuala colaborare ulterioara.

UTILIZAREA INFORMATIILOR PERSONALE

Prin prezenta Politica dorim sa va informam asupra modului în care compania noastra trateaza informatiile personale pe care le primim si colectam de la dumneavoastra. Informatiile personale reprezinta informatii despre dumneavoastra care va pot identifica (de ex: numele, adresa, adresa de e-mail sau numarul dumneavoastra de telefon si care nu sunt altfel disponibile public).

DEFINITII

În cadrul prezentei Politici sunt utilizati termeni având urmatoarele semnificatii:

date cu caracter personal” – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

restrictionarea prelucrarii” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

creare de profiluri” înseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia;

operator” – Mediplus Exim S.R.L., societate care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

consimtamântul persoanei vizate” – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

autoritate de supraveghere” – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Plaforma online” – paginile de internet www.mediplus.ro

Cookie-urile” sunt fisiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastra (computer, tableta sau mobil) atunci când va aflati pe Internet, inclusiv pe website.

CINE SUNTEM?

Operatorul de date este Mediplus Exim S.R.L., o societate româna cu sediul social în Mogosoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov („Societatea”).

Pentru mai multe informatii referitoare la Societate, va rugam sa vizitati pagina https://mediplus.ro/ro/contact.html

Mediplus Exim S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal în temeiul:

 • dispozitiilor legale aplicabile privind desfasurarea activitatii;
 • dispozitiilor legale privind raporturile de munca;
 • dispozitiilor legale privind raporturile contractuale (clienti, colaboratori, parteneri etc);
 • dispozitiilor legale privind siguranta si securitatea;
 • consimtamântului liber, informat si expres exprimat;
 • interesului legitim apartinând Mediplus Exim S.R.L., care deriva din natura obiectului de activitate.

CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM, ÎN CE SCOPURI SI ÎN CE BAZA

Exista multe tipuri de situatii în care suntem în contact cu dumneavoastra si cu datele dumneavoastra personale. De exemplu, colectam datele personale în urmatoarele situatii:

 • Când utilizati sau comunicati cu noi prin intermediul portalurilor multimedia si / sau a retelelor sociale.
 • Când comunicati cu noi prin telefon, fax, e-mail;
 • Când ne trimiteti orice fel de adresa/sesizare/solicitare de informatii;
 • Când ne trimiteti CV-ul pentru recrutare
 • Când gestionam cazurile de farmaco-vigilenta.

CATRE CINE TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizeaza serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia pot avea calitatea de Împuterniciti sau Operatori Asociati, iar acestora le pot fi furnizate unele date cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligatiilor pe care si le-au asumat fata de Societate si cu respectarea stricta a instructiunilor Societatii cu privire la prelucrarea acestor date.

Datele cu caracter personal pe care le transmitem catre Împuterniciti sunt limitate la informatiile minim necesare pentru prestarea respectivelor servicii. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal în conditii de siguranta si securitate.

Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite si catre autoritati publice, atunci când exista o obligatie legala sau contractuala în acest sens, la solicitarea expresa si în scris a acestora sau în cazul în care exista suspiciuni privind savârsirea unei infractiuni.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal catre terti achizitori, în masura în care activitatea Societatii ar fi transferata (în totalitate sau partial), iar datele personale ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii sau catre alte societati din grupul A&D Pharma, care vor respecta instructiunile Societatii în ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Pentru mai multe informatii referitoare la grupul A&D Pharma, va rugam sa vizitati www.adpharma.com. 

Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal în urmatoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea, astfel cum este detaliat mai jos:

Scopul prelucarii

Date cu caracter personal prelucrate

Temeiul prelucrarii

Durata prelucrarii

Destinatari / Împuterniciti

Gestionarea cazurilor de farmaco-vigilenta/ cosmeto-vigilenta

Nume, prenume, vârsta, telefon, e-mail, stare sanatate (reactie adversa), durata, gravitate, medicament/produs suspectat

Obligatie legala (Legea nr. 95/2006)

Pe durata solutionarii cazului si 10 ani dupa finalizare

Producator, distribuitor, ANMDM

Oferirea de raspunsuri la întrebarile, reclamatiile sau solicitarile dumneavoastra adresate prin scrisoare, e-mail, telefon, fax

Nume, prenume, numar de telefon/fax, adresa de e-mail, adresa postala, voce.

Consimtamânt

Pe durata solutionarii solicitarii, precum si 3 ani de la data solutionarii

Furnizorul de software, furnizorul de servicii de call-center, autoritati publice

Monitorizarea spatiilor si/sau a bunurilor

Imagine, localizare

Obligatie legala (Legea nr. 333/2006)

30 de zile de la data înregistrarii imaginii

Furnizorul sistemului CCTV, firma de paza, autoritati publice

Recrutare

Datele continute în CV, precum si referinte, rezultate teste angajare, notitele recrutorului, semnatura

Încheierea unui contract

Pe durata procesului de recrutare, precum si 6 luni de la data încheierii acestuia

Furnizorul de software

Crearea unei baze de date cu CV-uri

Datele continute în CV

Consimtamânt

2 ani de la data acordarii consimtamântului sau pâna la retragerea acestuia

Furnizorul de software

Initierea contractelor sau executarea contractelor încheiate de Societate

Nume, prenume, functie, telefon, e-mail, semnatura

Obligatie contractuala

Pe perioada derularii contractului, precum si 3 ani de la data încetarii acestuia

Furnizorul de software, autoritati publice

Initierea sau desfasurarea relatiilor dintre Societate si reprezentantii autoritatilor publice cu care interactioneaza în derularea activitatii curente

Nume, prenume, functie, telefon, e-mail, semnatura

Obligatie legala

Pe perioada derularii activitatii Societatii

Furnizorul de software, autoritati publice

NAVIGAREA PE SITE-UL WEB. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

În cadrul site-ului web utilizam cookie-uri pentru a colecta automat informatii cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastra de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul caruia utilizatorul navigheaza pe site-ul web.


Principalul scop al utilizarii cookie-urilor este sa va ajute sa aveti parte de o experienta de navigare îmbunatatita precum si acela de a va putea oferi un continut publicitar individualizat si adaptat intereselor si preferintelor dumneavoastra. Drept urmare, în masura în care v-ati exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, vom prelucra datele dumneavoastra personale pentru a va oferi o experienta personalizata si relevanta de navigare pe site-ul nostru web si pentru a întelege modul în care interactionati cu continutul nostru publicitar.


Pentru mai multe informatii despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web, tipurile de cookie utilizate si scopurile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum si cu privire la posibilitatile de a controla si/sau dezactiva cookie-urile, va rugam sa consultati Politica de cookie.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

În contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate în strainatate numai catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spatiul Economic European („SEE”).


Va asiguram ca orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerintele legale prevazute în GDPR.

SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR

Societatea va asigura ca evalueaza si actualizeaza în mod constant masurile de securitate implementate pentru a se asigura ca acestea sunt specifice si adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile persoanelor fizice. În acest sens, Societatea a implementat si implementeaza cele mai noi solutii tehnice, inclusiv hardware si software pentru mentinerea nivelului de securitate la un nivel adecvat care sa nu permita existenta un brese de securitate. Totodata, Societatea desfasoara periodic sesiuni de pregatire si instruire cu personalul care opereaza activitati suscetibile a interactiona în orice mod cu Datele cu caracter personal.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate si, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, în cazul în care:
 1. considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita Societatii sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 2. prelucrarea este ilegala, însa dumneavoastra nu doriti ca stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizarii acestor date;
 • în cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru copurile definite, însa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept în instanta sau
 1. v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp necesar Societatii pentru a verifica daca temeiurile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive;
 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 2. persoana vizata îsi retrage consimtamântul pe baza caruia are loc prelucrarea, si nu exista niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrarii,
 • persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 1. datele au fost prelucrate ilegal;
 2. stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia europeana sau nationala sau
 3. datele au fost colectate în legatura cu servicii ale societatii informationale oferite minorilor (daca este cazul), când se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamânt;
 • Dreptul de a va retrage oricând consimtamântul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamântul, fara însa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pâna în momentul respectiv;
 • Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara în care va aflati, atunci când prelucrarea se întemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, în orice moment, prelucrarii datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta în mod similar într-o maniera semnificativa;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat Societatii într-o forma structurata, utilizata în mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la baza consimtamântul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Pentru a va exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamatii, va rugam sa ne scrieti la adresa Mogosoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov, prin e-mail la protectiedate@adpharma.com.

Puteti contacta Responsabilul cu Protectia Datelor / DPO la adresa de corespondenta: Mogosoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov, e-mail: protectiedate@adpharma.com.

Puteti contacta Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

 

MODIFICARI LA ACEASTA POLITICA

Prezenta Politica de Confidentialitate poate suferi modificari si poate fi actualizata de catre Societate, dupa cum va fi necesar. Societatea va va notifica cu privire la orice modificari materiale sau substantiale ale acestei Politici si se va asigura ca respectiva notificare este efectuata într-o maniera care asigura luarea acestora la cunostinta de catre dumneavoastra.

Actualizare: 30.03.2020